Masz już firmę, idzie dobrze, chcesz ją dalej rozwijać

Na wstępie bardzo serdecznie gratuluję Ci działającej firmy! Nie ma w tym momencie znaczenia czy prowadzisz ją od roku, czy od 5 lat. Wybrałeś rozwiązania dla przedsiębiorców, którzy dobrze radzą sobie na rynku i szukają inspiracji, jak dalej mądrze rozwijać swój biznes.

Nie znam jeszcze Twojej motywacji do rozwoju: nie wiem czy chcesz zbudować silną firmę o zasięgu krajowym czy globalnym, czy może docelowo myślisz o udostępnieniu swojej marki i know-how w formie franszyzy, a może chcesz przekształcić ją w „samograj” – dochód pasywny, który nie będzie wymagała w firmie Twojej obecności, ostatecznie może budujesz Jej wartość, żeby ją za kilka lat świetnie sprzedać? Tak czy tak, żeby firma się rozwijała potrzebujesz podejmować kroki na przód i oceniać ich skutki. Nie ma innej drogi.

Skoro czytasz ten tekst, to znaczy masz świadomość, że nie każdy rozwój służy firmie, a kłopoty w biznesie wcześniej czy później się pojawią. Pytanie tylko na ile uda Ci się ominąć te największe i przygotować na nieuniknione. Życzę Ci z całego serca, aby biznesowe negatywne niespodzianki omijały Cię z daleka, ale z doświadczenia własnego i moich klientów wiem, że nie wszystko Cię ominie. Stąd chętnie pomogę Ci je ominąć lub na nie przygotować.

Dzięki współpracy ze mną będziesz w stanie:
  • Zobaczyć aktualną kondycję swojej firmy, jej mocne strony oraz obszary do rozwoju.
  • Zweryfikować efekty osiągnięte w pierwszym okresie działalności, poprzez wyłonienie najważniejszych sukcesów i popełnionych błędów.
  • Dokonać analizy występujących szans i ryzyk w zakresie rozwoju Twojej firmy.
  • Przygotować plan maksymalnego wykorzystanie szans rozwojowych i skutecznego zarządzania ryzykiem.
  • Wdrożyć narzędzia monitorujące podjęty rozwój oraz badające bieżącą kondycję firmy.
Mogę Ci pomóc osiągnąć powyższe cele na 3 sposoby:
  • „Doradztwo on-line”: spędzimy razem w sumie ok. 180 minut na trzech video konferencjach. Zadam Ci wiele pytań, a Ty udostępnisz mi informacje i dokumenty, które pozwolą mi wstępnie ocenić obecną kondycję Twojej firmy. W ramach naszej współpracy otrzymasz raport o jej kondycji z kierunkowymi rekomendacjami rozwojowymi.
  • „Doradztwo osobiste – 1 obszar” –  przyjadę do Ciebie osobiście i pomogę Ci ocenić dojrzałości firmy w jednym, wybranym przez Ciebie obszarze z 8 opisanych w PERSONAR System. Będę rozmawiał z Tobą i Twoimi pracownikami. W ramach tego programu otrzymasz moje doradztwo osobiste (1 spotkanie face2face w Twojej firmie – 6h oraz dwie video-konferencje po 90 minut każda) zakończone raportem, precyzyjnymi rekomendacjami rozwojowymi i udostępnieniem narzędzi do monitorowania efektów wybranego obszaru, które w razie potrzeby pomogę Ci dopasować do specyfiki Twojej firmy.
  • „Doradztwo osobiste PREMIUM – 8 obszarów” – spotkam się z Tobą i Twoimi pracownikami 12 razy na przestrzeni 3 miesięcy. Poznam Twój biznes, Twoje plany, firmowy potencjał i wyzwania z jakimi się mierzycie w drodze do rozwoju. Zrobię pełny audyt dojrzałości Twojej firmy w 8 obszarach opisanych w PERSONAR System, a następnie zajmiemy się wspólną pracą nad najbardziej pilnymi potrzebami rozwojowymi Twojej firmy. W ramach tego programu otrzymasz doradztwo zakończone precyzyjnymi rekomendacjami rozwojowymi i udostępnieniem narzędzi do monitorowania efektów, które w razie potrzeby pomogę Ci dopasować do specyfiki Twojej firmy.

Chcesz poznać kondycję obecną Twojej firmy? Zamów u mniej bezpłatny test.

NAPISZ W CZYM MOGĘ CI POMÓC?

Chcesz poznać obecną kondycję Twojej firmy?

Zamów u mniej bezpłatny test.